متیل بروماید برای ضد عفونی خاک گلخانه

06/11/2019 0 نظر
متیل بروماید بک آفت کش عمومی بسیار قوی است که در ایران برای کنترل نماتد ریشه و همچنین برای کنترل آفات انباری در انبارهای نگه داری مواد غذایی استفاده می شود. برای دیدن آموزش تصویری ضدعفونی با متیل بروماید ادامه متل را مشاهده کنید...
ادامه مطلب
) { })