گوجه فرنگی گلخانه ای

گوجه فرنگی گلخانه ای
گوجه فرنگی گلخانه ای گوجه­ فرنگی (Solanum lycopersicum L) یکی از محصولات ارزشمند سبزی و صیفی به شمار می­ آید که پس از سیب زمینی از نظر اقتصادی در مقام دوم جهان قرار دارد(فائو ۲۰۰۸) و تو لید آن در دنیا به سرعت گسترش یافته است. بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی در سال ۲۰۱۲ میزان تولید گوجه­ فرنگی در جهان ۷۹/۱۶۱ میلیون تن گزارش شده است. کشور چین با تولید ۵۰ میلیون تن گوجه­ فرنگی دارای رتبه او...
بیشتر